Lees hieronder de ervaringen van mensen die eerder een coachtraject bij mij hebben gevolgd:

‘ Jacqueline bezit over een feilloos inzicht in persoonlijkheidskenmerken. Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan het verbeteren van mijn zelfbeeld, zelfvertrouwen en het bewustwordingsproces om meer naar mijn gevoelens te luisteren. Ook negatieve en belemmerende gedachten hebben we grondig onder de loep genomen en om weten te zetten naar meer reĆ«le gedachten waardoor ik weer verder kan’. - AS

‘ Mijn vraagstelling aan het begin van het coachtraject was mezelf minder laten leiden door negatieve emoties en effectiever communiceren. Door gesprekken te hebben over de oorzaken en de gevolgen van mijn negatieve emoties en door meditatie oefeningen zijn mij handvatten aangeboden om met mijn boosheid om te gaan. Tijdens de coachsessie is de nodige aandacht besteed aan mijn gevoel van het moment. Tijdens de gesprekken kwam naar voren dat ik het erg moeilijk vind om me niet alleen te richten op het resultaat. Daarnaast wilde ik meer inzicht hebben in mezelf. Aan al deze punten hebben we aandacht besteed. Ik heb de gesprekken als heel positief en waardevol ervaren en de meditatie-oefeningen blijf ik zeker doen!’.- PG

‘Jacqueline heeft een hele prettige manier van coachen. Zij is rustig en vriendelijk maar blijft kritisch en confronterend op een respectvolle wijze. Zij heeft te allen tijde het doel voor ogen. Zij coacht opbouwend en geeft daarbij haalbare en concrete adviezen in combinatie met nuttige ontspanningsoefeningen'. - RdW

‘ Ik heb Jacqueline als coach leren kennen na een bijna burn-out. Zij is erg gedreven en professioneel en heeft een groot inlevingsvermogen. Zij heeft mij geleerd hoe ik weer naar mijn gevoel en lichaam kan luisteren. Zowel op emotioneel als werkgerelateerd vlak heeft zij mij weer goed op de rails gezet’. - MD

‘Jacqueline heeft het vermogen om te luisteren en op de juiste momenten een spiegel voor te houden. Bovenal is zij een professional, die erg prettig in de omgang is. Ik kan haar iedereen aanbevelen’. - WdB

 ‘De coaching heeft mij bewust gemaakt van mijn ‘zijn’. Gedachten en overtuigingen die mij belemmerden hebben door de coaching een andere betekenis gekregen. Mijn houding en gedrag zijn positief veranderd, ik ben me bewust van mijn eigen kracht. Communicatie is de snelweg, ik ben nu op de oprit en druk het gas in’. - LM

Vanaf de eerste coachsessie werd ik ‘spot-on’ geconfronteerd met mijn denkapparaat door het doen van een ontspanningsoefening. Dit gaf mij direct herkenning dat piekeren en mezelf druk maken een keuze is die een andere dimensie krijgt als ik het meer kan gaan aanschouwen. Dit concept was niet nieuw voor mij, maar nog nooit door mijzelf zo duidelijk ervaren en onderkent. Door de her- en erkenning van de geboden richting werd ik snel gemotiveerd door het verkregen inzicht. Verder kwam ik tot een verhelderend inzicht via een methodiek die emoties koppelt aan overtuigingen. Ik werd me ervan bewust dat mijn oordeelsvorming met betrekking tot mijzelf leidt tot een horizon van doelstellingen die continu opschuift en nooit behaald zal worden. Ik ontleen veel aan mijn denkvermogen maar ik zie nu heel duidelijk in dat het loslaten van de overtuiging op het moment dat ik veel spanning of druk voel, mij veel meer brengt. Loslaten is voor mij een kernwoord in het verdere proces’. - VK

‘ Jacqueline bedankt,
.. dat mij hebt kunnen laten geloven in mijzelf,
.. dat je mij hebt voorgehouden mijn doelen te blijven volgen,
.. voor al het andere dat je voor mij hebt betekend en zeker ook voor anderen zal betekenen’. - PO

' Later is allang begonnen'